Privacy

Privacy

Televersal B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Televersal B.V. verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Televersal B.V. garandeert dat de verstrekte, persoonlijke informatie, niet aan derden ter beschikking wordt gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten. Voorbeelden waarbij dit noodzakelijk is:

  1. Delen van informatie rondom gekochte producten en/of diensten met de leverancier/fabrikant voor het geven van de juiste dienstverlening m.b.t. prijs en voorraad
  2. Toetsen van kredietwaardigheid bij nauwkeurig geselecteerde partijen

Mocht u het gevoel hebben dat wij niet handelen conform het voorgaande, laat het ons dan weten via verkoop@businesscom.nl

Cookies

De website van Televersal gebruikt cookies, dit zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval bedoeld om je via deze site zo goed mogelijk te bedienen en er zal altijd in overeenstemming met de wet persoonsgegevens worden gehandeld door Televersal B.V.

Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers, dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.